سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی - دی 98

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی – دی ۹۸

تایید شده در گیلارو ✅ – سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی – دی ۹۸

ایمیل: conf@khist.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
آدرس وب سایت: http://www.ssse.ir
محل برگزاری: شیراز، بلوار پاسداران، روبروی درمانگاه محمد رسول الله، پلاک ۲۳۰. دبیرخانه دائمی کنفرانس ها و کنگره های علمی خوارزمی (ساعت پاسخ گویی تلفنی: شنبه تا پنج شنبه ۸ الی ۱۴ )
شهر: شیراز

محورهای رویداد: مدیریت ورزشی
مدیریت رفتار و سرمایه های انسانیاخلاق سازمانی و حرفه ای در ورزشمدیریت راهبردی در ورزشمدیریت کیفیت ، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزشکلیه موضوعات مرتبط با حیطه مدیریت وررزشیمدیریت بحران و تغییر در ورزشمدیریت تفریحات و گردشگری ورزشیاقتصاد،کارآفرینی،بازاریابی و خصوصی سازی در ورزشمدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزشتوسعه و مدیریت ورزش دانشجوییمدیریت رویدادهای ورزشیچالش ها و موانع فراوری توسعه ورزش کشور

رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
رشد و تکامل حرکتی در طول عمرنمو جسمانی انسانورزش و سو ،مصرف موادفقر حرکتی در اقشار مختلف جامعهروانشناسی ورزش در تمرینات و مسابقات ورزشیسلامت روانی و ورزش در اقشار مختلف جامعهورزش مدارسیادگیری مهارت های حرکتیکنترل حرکتی و مبانی عصب شناختی فعالیت های بدنیورزش مدارسکلیه موضوعات مرتبط با رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی کاربردیکلیه موضوعات مرتبط با حیطه فیزیولوژی وررزشیفعالیت بدنی،نوزادان،کودکان و نوجوانانآزمون گیری در فیزیولوژی ورزشیفعالیت بدنی و سلامت عمومیفعالیت بدنی و بیماری هافعالیت بدنی و سازگاری های فیزیولوژیککامپوزیت ها و مواد مرکبفعالیت بدنی و محیطفعالیت بدنی،زنان،تغییرات فیزیولوزیکفعالیت بدنی و تغذیهفعالیت های بدنی و سالمندیژنتیک و ورزشهدایت و ناوبریو تمامی موضوعات مرتبط با مهندسی مکانیک

بیومکانیک و فناوری ورزشی
بیومکانیک بافت در ورزشیآرگونومی و بیومکانیک کاربیومکانیک تکنیک های ورزشیبیومکانیک آسیب های ورزشیبیومکانیک ورزشی معلولانتکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزشکلیه موضوعات مرتبط با حیطه بیومکانیک و فناوری وررزشیبیومکانیک مهارت های پایهبیومکانیک ورزشی سالمندان

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتیو تمامی موضوعات مرتبط با اسیب شناسی و حرکات اصلاحیشناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاریهای وضعیتیهمه گیر شناسی آسیب های ورزشیطراحی و معرفی های پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشیطراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانیشناسایی ،معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحیورزش معلولین ، بیماری های خاص و سالمندانورزش و ناتوانایی های جسمی، حسی و ذهنی

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی - دی 98
سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی – دی ۹۸

پاسخی بگذارید