چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران - دی 98

چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران – دی ۹۸

تایید شده در گیلارو ✅ – چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران – دی

۹۸وب سایت : http://www.ncau.ir/fa/
ایمیل: conf@khist.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
محل برگزاری: شیراز، بلوار پاسداران، روبروی درمانگاه محمد رسول الله، پلاک ۲۳۰. دبیرخانه دائمی کنفرانس ها و کنگره های علمی خوارزمی (ساعت پاسخ گویی تلفنی: شنبه تا پنج شنبه ۸ الی ۱۴ )
شهر: شیراز

محورهای رویداد: معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصریآرمان‌شهر اسلامیبایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانیحقوق شهروندی از دیدگاه اسلامتجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازیمبانی موجود معماری ایرانیمبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامیمبانی نظری اسلام در معمارینقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی‌آسیب‌شناسی مبانی نظری موجودجایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازیتجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهرینقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری

انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری و شهرسازیضوابط فنی و استانداردهانوآوری و چالش‌های پیش روهویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهریجایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهاالگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهرکاربرد فن­آوری­های نوین در توسعه شهرهای پایدارمحیط زیست و توسعه پایدار در شهرمردم و پایداری اجتماعیدستیابی به الگوهای ساخت­وساز پایدار با بکارگیری ساختمان ­­های بومیتکنولوژی و پایداری ساختمانکاربرد مصالح نوینمدیریت انرژیمدیریت حمل و نقل و توسعه شهری در شهرهای ایرانمدیریت بحران و توسعه­ی شهری در شهرهای ایران

نگرش به معماری و شهرسازی عصر امروز از دیدگاه َآسیب شناسانه
آسیب شناسی مشارکت عمومی در امور شهری و توسعه پایدارآسیب شناسی حقوق و قوانین شهری و ساختمانیطراحی و ساختبرنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری در عصر حاضر (چالش­ها و راهکارها)تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی

هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
آموزش و منظر شهریاکوتوریسممعماری هوشمندمعماری دیجیتالشهر و زیباسازی شهررایانه ابزاری برای ساختمعماری تعاملیمعماری پارامتریکرایانه ابزاری برای طراحی
میراث طبیعی، گردشگری و توسعه پایدار

معماری و شهرسازی و گردشگریگردشگری با هویت ایرانی اسلامیفرهنگ و گردشگریرویکردهای نوین در گردشگریتکنولوژی های نوین در گردشگریگردشگری جهانی و جاذبه های ایرانمعماری و شهرسازی تاریخی و گردشگریمعماری و شهرسازی نوین و گردشگریگردشگری و اقتصادمدیریت گردشگریگردشگری بومیگردشگری دینی
معماری منظر و هنرهای محیطی

طراحی شهری نوینمدیریت شهری نوینمدیریت بافت‌های فرسوده شهریمحیط‌زیست، جامعه و فرهنگ شهریچشم انداز شهرمنظر و چشم‌انداز پایدارمیراث فرهنگی و بافت‌های فرسودهجلوه های نو در معماری منظرمنظر فرهنگی و بافت های تاریخی

مدیریت و برنامه ریزی
سازماندهی پروژهابزارهای مدیریتمدیریت استراتژیکداده پردازی در معماریروش ها، فنون و متودولوژیسیستم های اطلاعات مدیریت پروژهمدیریت و برنامه ریزی پایدارمدیریت شهریبررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامیالگوهای مدیریت اسلامی پایداراصول و مقررات پیمانمهندسی ارزشنظارت و ارتقای کیفیتمدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخیمدیریت شهر الکترونیکمدیریت بحران

بافت ها و آثار تاریخی
بهسازی و مقاوم سازی بافت­های تاریخیبافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)تاثیر تکنولوژی­های جدید در حفظ بافت تاریخی شهرحفظ هویت شهری در بهسازی بافت­های فرسوده

چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران - دی 98
چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران – دی ۹۸

پاسخی بگذارید