همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

تاریخ شروع: پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۶
کرمان -جیرفت – کرمان -جیرفت
برگزارکننده: همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵-۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۱-۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۲
نمابر: 
آدرس وب سایت: http://www.hgsp2.ir/index.php
آدرس ایمیل: conf.gostaran@gmail.com
محورهای کنفرانس
محیط زیست
زیستگاه ها و تنوع زیستی
آلودگی‌های محیط زیست
مدیریت محیط زیست
محیط زیست و آمایش سرزمین
پساب و پسماند ومحیط زیست
انرژی ومحیط زیست
تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
تالاب ها و محیط زیست
دریا ها ومحیط زیست
حقوق ومحیط زیست
سنجش از دور ومحیط زیست
آموزش ومحیط زیست
برنامه ریزی ومحیط زیست
فرهنگ ومحیط زیست
مهندسی کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی
اصلاح گیاهان باغبانی
تولید محصولات باغبانی
حشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
سازه های آبی و مدیریت منابع آب
مهندسی منابع آب
هواشناسی کشاورزی
حفاظت کیفی و کمی منابع آب
افزایش بهره‌وری توزیع، انتقال و مصرف آب
مدیریت آب در مزرعه و پایش منابع آبی
بهره برداری از آب‌های زیرزمینی و استفاده از منابع آب غیر متعارف
روش‌های نوین در آبیاری و زهکشی
زراعت و اصلاح نباتات
اصلاح نباتات

پاسخی بگذارید