چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

تاریخ شروع: سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
نجف آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۴۲۲۹۲۵۲۰-۰۳۱۴۲۲۹۳۰۵۰
نمابر: 
آدرس وب سایت: www.neec2018.iaun.ac.ir
آدرس ایمیل: neec2018@iaun.ac.ir
محورهای کنفرانس
الکترونیک
مخابرات
قدرت
کنترل
مهندسی پزشکی
مهندسی کامپیوتر

پاسخی بگذارید