ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران - دی 98

ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران – دی ۹۸

تایید شده در گیلارو ✅ – ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران – دی ۹۸
ایمیل: d.bualisina@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۸۱۳۸۳۴۳۳۲۸
آدرس وب سایت: http://managment.iseconf.ir/
محل برگزاری: استان همدان
شهر: استان همدان

محورهای رویداد:
محورهای کلی بخش مدیریت – مدیریت و تکنیک های بهینه سازی – مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی -رهبری و رفتار سازمانی -مدیریت تولید، فرایند و عملیات -مدیریت راهبردی –

مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات – مدیریت استراتژیک و رقابت -مدیریت منابع انسانی -مدیریت مالی – مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه – مدیریت بازار – اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت –

حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی – مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری – مدیریت عمومی -و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت محورهای کلی بخش حسابداری –

سیستم های اطلاعات حسابداری -نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه -اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها -کاربرد روشهای هزینه یابی در مدیریت -تولید و مدیریت

-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری -استانداردهای حسابداری و حسابرسی -روش های تأمین مالی در سازمانها -لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی – نوآوریهای مالی در حوزه

مدیریت و حسابداری – کاربرد اینترنت در – مقایسه استانداردهای ایران و سایر کشورها – تاثیر در تحقق اهداف اصل ۴۴ – تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه –

نقش و حسابرسی در بحرانهای مالی – ارزش افزوده و گزارشگری مالی – اخلاق در حسابداری و حسابرسی -مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران و تمامی زیرمحورهای مرتبط با

محورهای پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش

ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران - دی 98
ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران – دی ۹۸

پاسخی بگذارید