هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
اصفهان – اتاق بازرگانی اصفهان
برگزارکننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۸۷
نمابر: ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۸۷
آدرس وب سایت: www.surfaceseminar.ir
آدرس ایمیل: issst@cc.iut.ac.ir
محورهای همایش
تعمیر و بازسازی قطعات در صنایع نظامی، هوایی، نیروگاهی ، نفت و گاز و پتروشیمی، سیمان
روکش­ کاری لیزری
جوشکاری سطحی
پاشش حرارتی (HVOF، APS و ….)
اصلاح ­سازی سطح و پوشش ها
فناوری نانو در مهندسی سطح
لایه نازک (PVD، CVD و …)
سخت­ کاری سطحی
پوشش های نفوذی
عملیات سطحی لیزری
پوشش­ دهی الکتروشیمیایی
ارزیابی و آسیب­شناسی سطوح و پوشش­ها
شبیه ­سازی در فرایندهای مهندسی سطح
ساخت افزایشی و پرینتر های سه بعدیرسوب­ دهی مستقیم فلزی (DMD)
وب و زینتر انتخابی لیزری (SLM و SLS)
استریولیتوگرافی لیزری (SLA)
ساخت افزایشی با پرتو الکترونی (EBM)
پرینتر های سه بعدی FDM
مواد اولیه با کاربرد ساخت افزایشی (رزین، پودر و سیم)
گزارشها و ایده های فنی از کارشناسان صنعت در قالب مقاله کوتاه

پاسخی بگذارید