چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

تاریخ شروع: پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: جمعه ۰۶ بهمن ۱۳۹۶
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۵۰۳۸۳۸۴
نمابر: 
آدرس وب سایت: http://www.modiriatsakht.org
آدرس ایمیل: info@modiriatsakht.org
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۵ و ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ درگرمسار برگزار می گردد. علاقمندان جهت شرکت در این کنفرانس و یا ارسال مقاله می توانند از طریق وب سایت این رویداد اقدام نمایند .
محورهای کنفرانس
۱-مدیریت پروژه در صنعت ساخت
۲-محیط زیست و توسعه پایدار
۳-ایمنی و بهداشت
۴-مدل سازی اطلاعات ساختمان
۵- منابع انسانی در پروژه
۶-مستند سازی و مدیریت دانش
۷-مدیریت پیمان و قرارداد
۸-روش نوین ساخت
۹-تکنولوژی بتن
۱۰-مباحث ملی مقررات ساختمان

پاسخی بگذارید