دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار - بهمن 98

دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار – بهمن ۹۸

تایید شده در گیلارو ✅ – دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار – بهمن ۹۸
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۲بهمن۹۸
مهلت ثبت نام: ۵روز پس ازپذیرش مقاله
زمان برگزاری:۲۴بهمن ۹۸
ایمیل: d.bualisina@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۸۱۳۸۳۴۳۳۲۸
آدرس وب سایت: http://tourism.iseconf.ir/
محل برگزاری: استان همدان
شهر: استان همدان

گردشگری وطبیعت گردی
گردشگری ومحیط زیست
گردشگری و جغرافیا
گردشگری ومدل های اقلیمی
گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
گردشگری در سواحل
گردشگری و توسعه پایدار
گردشگری شهری
گردشگری روستایی

استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
گردشگری مذهبی
گردشگری فرهنگی
گردشگری وموزه ها
تغییرات آب و هوایی و گردشگری
نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
آموزش و تورگردانی گردشگری
گردشگری وموسیقی های محلی
گردشگری ادبی

گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیای پزشکی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و دفاع مقدس
آمایش سرزمین

هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی
مخاطرات محیطی
توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
جغرافیای سیاسی
جغرافیا: دفاع و امنیت
ژئومورفولوژی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سایر ایده های نوین وپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار - بهمن 98
دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار – بهمن ۹۸

پاسخی بگذارید