چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی - بهمن 98

چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی – بهمن ۹۸

تایید شده در گیلارو ✅ – چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی – بهمن ۹۸
ایمیل: d.bualisina@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۸۱۳۸۳۴۳۳۲۸
آدرس وب سایت: http://env.iseconf.ir/
محل برگزاری: استان همدان
شهر: استان همدان
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۷ بهمن ۹۸
مهلت ثبت نام: ۵روز پس ازپذیرش مقاله
زمان برگزاری: ۱۷بهمن ۹۸

چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعــی – بهمن ۹۸

محور های رویداد
*آلودگی‌های محیط زیست
*مدیریت محیط زیست
* روش های ارزیابی محیط زیست
* محیط زیست و آمایش سرزمین
* پساب و پسماند ومحیط زیست

* انرژی ومحیط زیست
* تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
* کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
* تالاب ها و محیط زیست
* دریا ها ومحیط زیست
* حقوق ومحیط زیست

* سنجش از دور ومحیط زیست
* آموزش ومحیط زیست
* برنامه ریزی ومحیط زیست
* فرهنگ ومحیط زیست
* مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
* مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
* آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

* علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
* هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
* سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
* شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
* تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
* پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
* علوم باغبانی و فضای سبز
* حشره شناسی کشاورزی

* علوم تکنولوژی نهال و بذر
* زراعت و اصلاح نباتات
* علوم دام و دامپزشکی
* جنگل و مرتع و بیابان
* علوم شیلات و آبزیان
* علوم و صنایع غذایی
* آبیاری و زهکشی
* توسعه روستایی
* و سایر موضوعات و پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش

چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی - بهمن 98
چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی – بهمن ۹۸

پاسخی بگذارید