ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

تاریخ شروع: پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
اصفهان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۳۵۰۰۲۳۴۸
نمابر: ۰۳۱۳۵۳۵۴۰۶۰
آدرس وب سایت: www.ncniee.ir
آدرس ایمیل: info@ncniee.ir
ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ در اصفهان برگزار می گردد. علاقمندان جهت شرکت دراین رویداد یا ارسال مقاله می توانند از طریق وب سایت این کنفرانس اقدام نمایند.
محورهای کنفرانس
الکترونیک – قدرت – مخابرات
کنترل – مهندسی پزشکی – کامپیوتر
الکترواپتیک – فوتونیک – لیزر

پاسخی بگذارید