چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

تاریخ شروع: سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
اصفهان- نجف آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- دانشکده مهندسی برق
برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
.تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۴۲۲۹۲۵۲۰-۰۳۱۴۲۲۹۳۰۵۰-۰۹۱۲۸۳۳۴۵۰۸
نمابر: ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۱۶
آدرس وب سایت: www.neec2018.iaun .ac.ir
آدرس ایمیل: neec2018@iaun.ac.irمحورهای کنفرانس
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی برق- مخابرات
مهندسی برق- کنترل
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی برق-قدرت
مهندسی نرم افزار
معماری کامپیوتر
هوش مصنوعی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
شبکه

پاسخی بگذارید