دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان

تاریخ شروع: شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
دبی – مدیا سیتی – گلوریا
برگزارکننده: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه ناپل ایتالیا – دبی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۲۸۴۲۳۱۲۱
نمابر: 
آدرس وب سایت: www.2dubaiconf.com
آدرس ایمیل: info@2dubaiconf.com
محورهای کنفرانس
محور های تحت پوشش:
مهندسی عمران و توسعه پایدار
مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای
مهندسی معماری و توسعه پایدار
مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
منظر شهری پایدار و توسعه
فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
مرمت بافت ها و آثار تاریخی
مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران
مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار

پاسخی بگذارید