اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با محوریت فرهنگ معماری ایرانی اسلامی

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶
تهران – تهران
برگزارکننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۸۹۱۷۸۷
نمابر: 
آدرس وب سایت: usconf.ir
آدرس ایمیل: info@usconf.ir
محورهای کنفرانس
الف – مهندسی عمران و توسعه پایدار
۱. مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی- مهندسی سازه های بتنی و فولادی
۲. مهندسی راه و ترابری- مهندسی نقشه برداری- مهندسی سنجش از دور
۳. مهندسی حمل و نقل و ترافیک- مهندسی مکانیک خاک وپی
۴. مهندسی آب و مدیریت منابع آب- مهندسی مدیریت ساخت
۵. مهندسی شهرسازی- مهندسی ساختمان -مهندسی زلزله
۶. مهندسی آب وفاضلاب- مهندسی محیط زیست
ب – مهندسی معماری و توسعه پایدار
۱. مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی- مرمت ابنیه سنتی-مطالعات معماری ایران
۲. تاریخ معماری ایران اسلامی- هنرهای ساخت و معماری-تکنولوژی معماری
۳. مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری- معماری اسلامی- معماری داخلی
۴. طراحی فضاهای آموزشی- طراحی صنعتی -معماری منظر
۵. مدیریت پروژه و ساخت- انرژی معماری
پ – شهرسازی و توسعه پایدار
۱. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
۲. برنامه ریزی و آمایش سرزمین- برنامه ریزی شهری پایدار- شهرسازی اسلامی
۳. جامعه و فرهنگ شهری-مدیریت شهری نوین- طراحی شهری نوین
۴. محیط زیست شهری- حمل و نقل شهری- امنیت شهری
۵. شهرسازی پایدار- اقتصاد شهری-بافت فرسوده
ت – فرهنگ و طراحی شهری و توسعه پایدار
۱. ارائه راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه در معماری و شهرسازی اسلامی
۲. راههای توسعه فرهنگ و طراحی شهری با الگوبرداری از معماری ایرانی اسلامی
۳. جایگاه شهرداریها و شورا ها در اجرایی کردن مفاهیم توسعه پایدار شهری
۴. نقش جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی در توسعه فرهنگ شهری
۵. شناخت موانع،محدودیتها وشاخصهای توسعه شهری پایدار
۶. روش‌های آموزشی نوین در معماری و شهرسازی‌ اسلامی
۷. ارائه الگوهای توسعه و مدیریت شهر ایرانی اسلامی

پاسخی بگذارید