ثبت رایگان همایش و رویداد

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو – آبان ۹۸

در گیلارو تایید نشده 🔴 – پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو – آبان ۹۸
محورهای رویداد:
انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان
اقتصاد محیط زیست و انرژی و توسعه پایدار در صنعت سیمان
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در صنعت سیمان
کنترل کیفیت و استانداردها در صنعت سیمان
بهینه سازی و ارتقاء فناوری های تولید در صنعت سیمان
کنترل و بهینه سازی ترکیبات شیمیایی و فازی انواع سیمان
شیمی سیمان و مواد سیمانی پایدار
کنترل و بهینه سازی خواص سیمان
بهینه سازی مصرف انرزی و سوخت های جایگزین در صنعت سیمان
مدیریت اقتصادی و مهندسی فروش و حمل و نقل در صنعت سیمان
استراتژی و راهبردهای تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات در صنعت سیمان
کاربردها و عملکردهای نوین در صنعت سیمان
ایمیل: hamidrezarokhsati@yahoo.com
تلفن دبیرخانه: ۰۵۱-۴۴۰۱۲۹۶۲
محل برگزاری: http://cnf.hsu.ac.ir/cement2019
شهر: تهران
روز: ۱۹
ماه: آبان

پاسخی بگذارید