نوزدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی

تاریخ شروع: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
جزیره کیش – جزیره کیش – مرکز همایش های بین المللی
برگزارکننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۲۷۳۴۹۵
نمابر: ۰۲۱۴۴۲۶۱۰۴۵
آدرس وب سایت: www.miciran.ir
آدرس ایمیل: info@miciran.ir
محورهای کنفرانس
۱-مدیریت و اقتصاد دریایی
۲- صنایع نفت و گاز دریایی
۳-دریانوردی و حمل و نقل دریایی
۵-ایمنی و محیط زیست دریایی
۷-طراحی و ساخت شناورهای دریایی
۸-تاسیسات ساحلی و فراساحلی
۹-فناوری های نوین و انرژی های تجدید پذیر دریایی
۱۰-سرمایه های انسانی

پاسخی بگذارید