پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

تاریخ شروع: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶
تهران – تهران
برگزارکننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۴۵۹۵۲۳
نمابر: 
آدرس وب سایت: umconf.ir
آدرس ایمیل: info@umconf.ir
محورهای کنفرانس
۱. برنامه ‌ریزی و مدیریت فرهنگی
۲. جامعه و فرهنگ شهری
۳. امنیت شهری
۴. اقتصاد شهری
۵. بافت فرسوده
۶. مدیریت شهری نوین
۷. شهرسازی پایدار
۸. برنامه ریزی شهری پایدار
۹. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
۱۰. آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
۱۱. برنامه ریزی و آمایش سرزمین
۱۲. طراحی شهری نوین
۱۳. شهرسازی اسلامی
۱۴. محیط زیست شهری
۱۵. حمل و نقل شهری
مهندسی معماری
۱۶. معماری منظر
۱۷. معماری داخلی

پاسخی بگذارید