ثبت رایگان همایش و رویداد

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم – بهمن ۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم – بهمن ۹۸
محورهای رویداد: مدیریت – حسابداری – اقتصاد – کارآفرینی – کسب و کار
ایمیل: info@manageaccount.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۹۰۶۸۶۷۰۲
آدرس وب سایت: http://www.manageaccount.ir/fa/
شهر: کرج
روز: ۲۶
ماه: بهمن
سال: ۱۳۹۸
روز: ۲۶
ماه: بهمن
سال: ۱۳۹۸

پاسخی بگذارید