ثبت رایگان همایش و رویداد

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی – اسفند ۱۴۰۰

ایمیل: asoconf@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۱۶۱۸۹۳۳۷
آدرس وب سایت: http://joisas.ir
محل برگزاری: ایلام
شهر: ایلام
۳۱ اسفند ۱۴۰۰
مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی – اسفند ۱۴۰۰
– قرآن و حدیث
– فلسفه، الهیات و معارف اسلامی
– فقه و اصول اسلامی، اخلاق اسلامی
– ادیان و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی
– حقوق ( تمام گرایش ها)، علوم قضایی و ثبت
– تاریخ( تمام گرایش ها )، باستان شناسی
– علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها)
– علوم تربیتی ( تمام گرایش ها)، برنامه ریزی درسی و آموزشی، مشاوره، فلسفه تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش
– روان شناسی ( تمام گرایش ها)
– فرهنگ، هنر( تمام گرایش ها )، ارتباطات اسلامی
– علوم سیاسی ( تمام گرایش ها)
– مجموعه علوم مدیریت ( تمام گرایش ها)
– مجموعه علوم حسابداری ( تمام گرایش ها)
– علوم اقتصادی ( تمام گرایش ها)
– زبان و ادبیات فارسی ( تمام گرایش ها)، انگلیسی و عربی، زبان شناسی
– جغرافیا ( تمام گرایش ها)
– علوم ورزشی و تربیت بدنی
– کتابداری و علم دانش شناسی
* سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی، علوم اسلامی و مطالعات بین رشته ای

پاسخی بگذارید