ثبت رایگان همایش و رویداد

ششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی – آذر ۹۸

ششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی – آذر ۹۸
محورهای رویداد: علوم انسانی، علوم اجتماعی و فرهنگی، علوم تربیتی و رفتاری، علوم دینی و اسلامی، الهیات و معارف اسلامی، اخلاق، مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مشاوره، آموزش و پرورش، روانشناسی، هنر و معماری، زبان و ادبیات فارسی، حقوق و علوم سیاسی، تاریخ و فسلفه.
ایمیل: info@research2019.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۱۴۹۴۲۲۷۷
آدرس وب سایت: http://www.research2019.ir/fa/
شهر: اصفهان
روز: ۲۷
ماه: آذر
سال: ۱۳۹۸

پاسخی بگذارید