چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران – آذر ۹۸

چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران – آذر ۹۸
محورهای رویداد:
مهندسی عمران
تکنولوژی بتن
مهندسی معماری
فناوری های نوین
هوشمند سازی
محیط زیست
شهرسازی و علوم توسعه شهری
ایمیل: info@ircivilconf.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۶۶۵۹۴۱۷۵
آدرس وب سایت: http://ircivilconf.ir
محل برگزاری: تهران
شهر: تهران
۲۸ آذر ۱۳۹۸

پاسخی بگذارید