کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
کرج – کرج
برگزارکننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، اتحادیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست ایران، موسسه آموزش عالی شهریار
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۰۳۲۳۹۸۵۵۰
نمابر: 
آدرس وب سایت: www.agriculture2018.com
آدرس ایمیل: info@agriculture2018.com
محورهای کنفرانس
کشاورزی
محیط زیست
منابع طبیعی
جغرافیا
گردشگری
علوم زمین

پاسخی بگذارید