چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ، محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار -شهریور ۹۸

چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ، محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار – خرداد ۹۸
ایمیل: conf.gostaran@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵-۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۱-۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۲
آدرس وب سایت: http://hgconf4.ir/default.aspx
محل برگزاری: کرمان -جیرفت
شهر: جیرفت
تاریخ های مهم
مهلت ارسال اصل مقالات: ۹شهریورماه۱۳۹۸
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۹شهریورماه۱۳۹۸
اعلام نتایج داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله
مهلت ثبت نام و واریز هزینه: ۱۲شهریورماه۱۳۹۸
تاریخ برگزاری:۱۴شهریورماه۱۳۹۸

محیط زیست
زیستگاه ها و تنوع زیستی
آلودگی‌های محیط زیست
مدیریت محیط زیست
محیط زیست و آمایش سرزمین
پساب و پسماند ومحیط زیست
انرژی ومحیط زیست
تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
تالاب ها و محیط زیست
دریا ها ومحیط زیست
حقوق ومحیط زیست
سنجش از دور ومحیط زیست
آموزش ومحیط زیست
برنامه ریزی ومحیط زیست
فرهنگ ومحیط زیست
مهندسی کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی
اصلاح گیاهان باغبانی
تولید محصولات باغبانی
حشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
بیوتکنولوژی کشاورزی
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
مدیریت کشاورزی
پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری
آبخیزداری و توسعه پایدار
مرتعداری و منابع طبیعی
حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی
تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار
جنگل و صنایع چوب
جنگداری و مهندسی جنگل
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
فرآورده های چندسازه چوب

پاسخی بگذارید