چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ، محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار -شهریور ۹۸

چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ، محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار – خرداد ۹۸
ایمیل: conf.gostaran@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵-۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۱-۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۲
آدرس وب سایت: http://hgconf4.ir/default.aspx
محل برگزاری: کرمان -جیرفت
شهر: جیرفت
تاریخ های مهم
مهلت ارسال اصل مقالات: ۹شهریورماه۱۳۹۸
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۹شهریورماه۱۳۹۸
اعلام نتایج داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله
مهلت ثبت نام و واریز هزینه: ۱۲شهریورماه۱۳۹۸
تاریخ برگزاری:۱۴شهریورماه۱۳۹۸

محیط زیست
زيستگاه ها و تنوع زيستي
آلودگي‌هاي محيط زيست
مدیریت محیط زیست
محيط زيست و آمايش سرزمين
پساب و پسماند ومحیط زیست
انرژی ومحیط زیست
تنوع زيستي و نقش آن در محیط زیست
كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در محیط زیست
تالاب ها و محیط زیست
دریا ها ومحیط زیست
حقوق ومحیط زیست
سنجش از دور ومحیط زیست
آموزش ومحیط زیست
برنامه ریزی ومحیط زیست
فرهنگ ومحیط زیست
مهندسی کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی
اصلاح گياهان باغبانی
توليد محصولات باغبانی
حشره شناسي كشاورزي
بيماري شناسي گياهي
بيوتكنولوژي كشاورزي
شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز
مديريت كشاورزي
پدافند غيرعامل و امنيت زيستي
منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
آبخيزداري و توسعه پایدار
مرتعداري و منابع طبیعی
حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی
تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار
جنگل و صنایع چوب
جنگداري و مهندسي جنگل
جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
فرآورده هاي چندسازه چوب

پاسخی بگذارید