اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
تهران – پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
برگزارکننده: انجمن آب و فاضلاب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱-۷۷۳۱۲۸۹۳
نمابر: ۰۲۱-۷۷۳۱۲۸۹۳
آدرس وب سایت: www.iwwa-conf.ir
آدرس ایمیل: info@iwwa-conf.ir
محورهای کنفرانس
مدیریت مصرف
o روش‌های مهندسی (شبکه دوگانه، تجهیزات کاهنده مصرف، بازچرخانی)
o آب خاکستری
o رویکرد‌های فرهنگی و اقتصادی
o الزامات قانونی (مبحث ۱۶ نظام مهندسی و…)
هدررفت واقعی در شبکه توزیع آب
o مدیریت نشت و حوادث
o مدیریت فشار
o اصلاح و بازسازی شبکه
o رفع نشت مخازن
o تعویض و تعمیر تجهیزات و شیرآلات
هدررقت ظاهری در شبکه توزیع آب
o خطای کنتور و دبی‌سنج‌ها
o خطای مدیریتی و بهره‌برداری
o اتصالات غیرمجاز
مصارف مجاز بدون درآمد
o مصارف آب در تأسیسات و تصفیه‌خانه‌های آب
o شست‌و‌شوی شبکه و مخازن
هوشمندسازی شبکه‌های توزیع آب
o تله‌متری و اسکادا
o مدیریت فشار
o مدل‌سازی و نرم‌افزار
o مدیریت انرژی
آسیب‌شناسی تجربیات (مطالعات موردی)

پاسخی بگذارید