اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
اهواز – دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزارکننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۱-۹
نمابر: 
آدرس وب سایت: http://cmme2018.ir
آدرس ایمیل: mosalmani@scu.ac.ir
محورهای کنفرانس
۱ – مدلسازی و طراحی مواد و تجهیزات پیشرفته
۲ – بهینه‌سازی مواد و تجهیزات پیشرفته
۳ – رفتار دینامیکی مواد و تجهیزات پیشرفته
۴ – ساخت و کاربرد مواد و تجهیزات پیشرفته
۵ – بازرسی و پایش وضعیت مواد و تجهیزات پیشرفته
۶ – نانوفناوری در مواد و تجهیزات پیشرفته

پاسخی بگذارید