سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران – آذر۹۷

مهلت ارسال اصل مقالات: ۳آذرماه۱۳۹۷
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳آذرماه۱۳۹۷
اعلام نتایج داوری: یک هفته پس از ارسال مقاله
مهلت ثبت نام و واریز هزینه: ۶ آذرماه ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری: ۸ آذرماه ۱۳۹۷
ایمیل: conf.gostaran@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵
آدرس وب سایت:http://hgsp3.ir
محل برگزاری:جیرفت
شهر: جیرفت
محیط زیست
زيستگاه ها و تنوع زيستي
آلودگي‌هاي محيط زيست
مدیریت محیط زیست
محيط زيست و آمايش سرزمين
پساب و پسماند ومحیط زیست
انرژی ومحیط زیست
تنوع زيستي و نقش آن در محیط زیست
كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در محیط زیست
تالاب ها و محیط زیست
دریا ها ومحیط زیست
حقوق ومحیط زیست
سنجش از دور ومحیط زیست
آموزش ومحیط زیست
برنامه ریزی ومحیط زیست
فرهنگ ومحیط زیست
مهندسی کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی
اصلاح گياهان باغبانی
توليد محصولات باغبانی
حشره شناسي كشاورزي
بيماري شناسي گياهي
بيوتكنولوژي كشاورزي
شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز
مديريت كشاورزي
پدافند غيرعامل و امنيت زيستي
منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
آبخيزداري و توسعه پایدار
مرتعداري و منابع طبیعی
حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی
تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار

پاسخ دهید