هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی – دی ۹۷

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی – دی ۹۷
ایمیل: info@epsconf.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۷۷۴۹۱۳۳۲
آدرس وب سایت: http://epsconf.ir
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۷ بهمن۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات: ۱۷دی ۱۳۹۷
مهلت واریز هزینه : ۵بهمن ۱۳۹۷
.
محورهای همایش :
علوم تربیتی
تعليم و تربيت اسلامي
برنامه ریزی آموزشی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش پیش دبستانی
تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی
تحقیقات آموزشی
مديريت آموزشي
آموزش الكترونيك
اخلاق اسلامي
علوم روانشناسی
روانشاسی بالینی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی عمومی
سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی درسی
روانشناسی سلامت
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
علوم اجتماعی و فرهنگی
پژوهش علوم اجتماعی
لوم ارتباطات اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
مردم شناسی
جامعه شناسی
جمعیت شناسی
مددكاري اجتماعي
برنامه ريزي رفاه اجتماعي
مطالعات راهبردي فرهنگ
مديريت و برنامه ريزي امورفرهنگي
محور ویژه
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیريت جهادي
علوم تربیتی و توسعه پايدار
علوم روانشناسی و توسعه پايدار
علوم اجتماعی و فرهنگي و توسعه پايدار
ساير مباحث مرتبط

پاسخ دهید