ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی – دی ۹۶

تاریخ برگزاری همایش: ۲۱ دی ۱۳۹۶
مهلت واریز هزینه : ۹ دی ۱۳۹۶
مهلت ارسال مقالات: ۲۴ آذر ۱۳۹۶
تلفن : ۷۷۴۹۱۳۳۲-۰۲۱
ايميل: info@epsconf.ir
فکس :۸۹۷۸۶۸۲۶-۰۲۱
مشاهده وب سایت : http://epsconf.ir
الف: علوم تربیتی
۱-تعليم و تربيت اسلامي
۲-برنامه ریزی آموزشی
۳-آموزش و پرورش ابتدایی
۴-آموزش پیش دبستانی
۵-تکنولوژی آموزشی ۶-برنامه ریزی درسی
۷-تحقیقات آموزشی
۸-مديريت آموزشي
۹- آموزش الكترونيك
۱۰-اخلاق اسلامي
ب: علوم روانشناسی
۱-روانشاسی بالینی
۲-روانشناسی تربیتی
۳-روانشناسی شخصیت
۴-روانشناسی صنعتی و سازمانی
۵-روانشناسی عمومی ۶-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
۷-فلسفه تعلیم و تربیت
۸-برنامه ریزی درسی
۹-روانشناسی سلامت
۱۰-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
پ: علوم اجتماعی و فرهنگی
۱-پژوهش علوم اجتماعی
۲-علوم ارتباطات اجتماعی
۳-مطالعات زنان و خانواده
۴-مردم شناسی
۵-جامعه شناسی ۶-جمعیت شناسی
۷-مددكاري اجتماعي
۸-برنامه ريزي رفاه اجتماعي
۹- مطالعات راهبردي فرهنگ
۱۰-مديريت و برنامه ريزي امورفرهنگي
ت: محور ویژه
۱- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیريت جهادي
۲- علوم تربیتی و توسعه پايدار
۳- علوم روانشناسی و توسعه پايدار ۴- علوم اجتماعی و فرهنگي و توسعه پايدار
۵-ساير مباحث مرتبط

پاسخ دهید