اولین کنگره ونمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین – اردیبهشت ۹۷

برگزار كنندگان: دانشگاه صنعتی نوشیروانی
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
تاريخ برگزاري همايش: ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
سايت همايش: icesit.org/fa
تلفن تماس دبيرخانه: ۰۱۱-۳۲۳۳۴۲۰۴
آدرس دبيرخانه: بابل-خیابان دکتر شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، دفتر دانشکده مهندسی شیمی
محل برگزاري: بابل – دانشگاه صنعتی نوشیروانی
ایمیل: contact@icesit.org
الف : علوم مهندسی
۱٫ مهندسی کامپیوتر
۲٫ مهندسی بـرق
۳٫ مهندسی مکانیک
۴٫ مهندسی عمـران
۵٫ مهندسی کشاورزی
۶٫ مهندسی معمـاری
۷٫ مهندسی هوافضـا
۸٫ مهندسی متالـوژی
۹٫ مهندسی پزشکی
۱۰٫مهندسی شیمی
۱۱٫نانوتکنولوژی
۱۲٫ مهندسی معــدن

ب : علوم کاربردی
۱٫ جغرافیا و برنامه ریزی
۲٫ علوم زیسـتی
۳٫ زمین شنـاسی
۴٫ علوم کشاورزی
۵٫ آمار و ریاضی
۶٫ فیزیک کاربردی
۷٫ شیمی کاربردی
۸٫ بیوتکنولوژی
۹٫ علوم بهداشتی
۱۰٫ محیط زیست

پاسخ دهید