ششمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران، بهمن ۹۶

تاريخ برگزاري: نیمه اول بهمن ۱۳۹۶
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ آبان ۹۶
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن الکترومغناطیس ایران
مکان برگزاري: تهران – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
امکان ارسال مقاله: بله
تاريخ برگزاري: نیمه اول بهمن ۱۳۹۶
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ آبان ۹۶
تلفن تماس با دبيرخانه: ۲۲۹۷۰۲۸۳-۰۲۱
وب سايت همايش: www.iceem.ir
الف- مبانی نظری الکترومغناطیس
ب- الکترومغناطیس کاربردی
ج- سیستم های رادار و جنگ الکترونیک
د- آنتن و انتشار امواج
ه- اپتیک و فوتونیک

پاسخی بگذارید