نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی، اردیبهشت ۹۷

تاريخ برگزاري: ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ دی ۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۹ فروردین ۹۷
برگزار کننده: دانشگاه کردستان – مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
مکان برگزاري: سنندج – دانشگاه کردستان
امکان ارسال مقاله: بله
دبیر علمی کنفرانس: دکتر ناصر قادری
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر علی اکبر مظفری ، دکتر جلال خورشیدی
تلفن تماس با دبيرخانه: ۳۳۶۶۸۵۱۱-۰۸۷
وب سايت همايش: conf.uok.ac.ir/strawberry2
ایمیل: Strawberry@uok.ac.ir
– آبیاری توت فرنگی
– آفات و بیماری های توت فرنگی
– به زراعی و به نژادی توت فرنگی
– تاثیر تنش های محیطی بر عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی
– کشت بافت و بیوتکنولوژی توت فرنگی
– برداشت و انبارمانی توت فرنگی
– اقتصاد و بازاریابی توت فرنگی
– فرآوری توت فرنگی
– اهمیت غذایی و دارویی توت فرنگی

پاسخ دهید