ثبت رایگان همایش و رویداد

دومین دوره کارشناس امور قراردادها – مهر ۹۸

دومین دوره کارشناس امور قراردادها – مهر ۹۸

۱٫ حقوق پيمان، انواع پيمان، اصول و اجزاي پيمان و اصول قرارداد نويسي (۴ ساعت)
۲٫ تنظيم قرارداد بر اساس مفاد مهم شرايط عمومي پيمان (۱۲ ساعت)
۳٫ نحوه تهيه اسناد مناقصه (۸ ساعت)
۴٫ نحوه انتخاب هر يک از قراردادهاي متداول (۸ ساعت
۵٫ فهرست بها، برآورد و تعديل (۱۶ ساعت)
۶٫ تنظيم صورت وضعيت (۴ ساعت)
۷٫ تنظيم لايحه ادعا و تاخيرات در قرارداد (۱۲ ساعت)
ایمیل: ricmgroup@gmail.com
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۲۲۹۱۱۵۵۶
آدرس وب سایت: http://www.pmpg.ir/
محل برگزاری: دانشگاه تهران
شهر: تهران
روز: ۷
ماه: مهر
سال: ۱۳۹۸

پاسخی بگذارید