ثبت رایگان همایش و رویداد

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله – شهریور ۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله – شهریور ۹۸

ایمیل: cs@bcnf.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۶۶۵۹۴۱۷۵
آدرس وب سایت: http://www.cs.bcnf.ir/
محل برگزاری:تهران دانشگاه تهران
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات۱۳۹۸/۰۶/۲۰
آخرین مهلت ثبت نام نهایی۱۳۹۸/۰۶/۲۹
کنفرانس۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱- حوزه مهندسی عمران
۲-حوزه مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
۳-حوزه مهندسی معماری
۴- حوزه برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
۵- حوزه مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
۶- حوزه مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
۷-حوزه مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري
۸- حوزه منظر شهري پايدار
۹-حوزه مرمت بافت ها و آثار تاریخی
۱۰-حوزه فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
۱۱-حوزه مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران
۱۲-حوزه مديريت جهانگردي و توسعه پایدار شهری
۱۳-حوزه مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه

پاسخی بگذارید